Vàng Ngân hàng - VIETINBANK GOLD trong tuần


vietinbank-gold ngày 12-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 12-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.


vietinbank-gold ngày 11-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 11-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.


vietinbank-gold ngày 10-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 10-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.


vietinbank-gold ngày 09-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 09-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.


vietinbank-gold ngày 08-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 08-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.


vietinbank-gold ngày 07-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 07-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.


vietinbank-gold ngày 06-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 06-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.


vietinbank-gold ngày 05-07-2020

Cập nhập nhanh chóng, chính xác VIETINBANK GOLD ngày 05-07-2020, đội ngũ làm việc liên tục để mang lại thông tin nhanh nhất cho các bạn.