Giá Vàng toàn quốc

Vàng toàn quốc 30-06-2020 29-06-2020
Đơn vị: Việt Nam Đồng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
SJC
Mi Hồng SJC 49,120,000 0 49,320,000 0 49,120,000 49,320,000
BẢO TÍN MINH CHÂU 49,160,000 50,000 49,320,000 40,000 49,110,000 49,280,000
PHÚ QUÝ SJC 49,140,000 40,000 49,320,000 20,000 49,100,000 49,300,000
PNJ SJC 49,070,000 70,000 49,370,000 70,000 49,000,000 49,300,000
PNJ 1L 48,950,000 100,000 49,650,000 100,000 48,850,000 49,550,000
Ngọc Hải SJC Long An 48,800,000 47,030,700 49,400,000 47,629,700 1,769,300 1,770,300
Ngọc Hải SJC HCM 48,800,000 48,760,440 49,400,000 49,360,440 39,560 39,560
Ngọc Hải SJC Bến Tre 48,800,000 0 49,400,000 50,000 48,800,000 49,350,000
Ngọc Hải SJC Tân Hiệp 48,800,000 0 49,400,000 0 48,800,000 49,400,000
Giá vàng giao ngay 1,783,100 -47,016,900 1,784,100 -47,615,900 48,800,000 49,400,000
Giá dầu 39,680 -48,760,320 39,680 -49,360,320 48,800,000 49,400,000
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó Cập nhật lúc 16:30:26 ngày 30-06-2020
Giá vàng toàn quốc hôm nay, giá vàng trao tay, vàng bảo tín minh châu, vàng phú quý, vàng ngọc hải, được cập nhập nhanh nhất, chính xác nhất, hàng giờ, hàng ngày