Chuyển đổi ĐÔ LA MỸ sang Việt Nam Đồng


Lịch sử tỷ giá USD với vnd


Hiển thị lịch sử : 7 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 1 năm

Lịch sử tỷ giá gần nhất

Hiển thị lịch sử : 7 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 1 năm

Lịch sử tỷ giá gần nhất

Bảng chuyển đổi tỷ giá giữa ĐÔ LA MỸ và Việt Nam Đồng


1 USD = 23,090 vnd
Hai mươi Ba ngàn Chín mươi USD
2 USD = 46,180 vnd
Bốn mươi Sáu ngàn Một trăm Tám mươi USD
5 USD = 115,450 vnd
Một trăm Mười năm ngàn Bốn trăm Năm mươi USD
10 USD = 230,900 vnd
Hai trăm Ba mươi ngàn Chín trăm USD
20 USD = 461,800 vnd
Bốn trăm Sáu mươi Một ngàn Tám trăm USD
50 USD = 1,154,500 vnd
Một triệu Một trăm Năm mươi Bốn ngàn Năm trăm USD
100 USD = 2,309,000 vnd
Hai triệu Ba trăm Chín ngàn USD
200 USD = 4,618,000 vnd
Bốn triệu Sáu trăm Mười tám ngàn USD
500 USD = 11,545,000 vnd
Mười một triệu Năm trăm Bốn mươi Năm ngàn USD
1,000 USD = 23,090,000 vnd
Hai mươi Ba triệu Chín mươi ngàn USD
2,000 USD = 46,180,000 vnd
Bốn mươi Sáu triệu Một trăm Tám mươi ngàn USD
5,000 USD = 115,450,000 vnd
Một trăm Mười năm triệu Bốn trăm Năm mươi ngàn USD
10,000 USD = 230,900,000 vnd
Hai trăm Ba mươi triệu Chín trăm ngàn USD
20,000 USD = 461,800,000 vnd
Bốn trăm Sáu mươi Một triệu Tám trăm ngàn USD
50,000 USD = 1,154,500,000 vnd
Một tỷ Một trăm Năm mươi Bốn triệu Năm trăm ngàn USD
100,000 USD = 2,309,000,000 vnd
Hai tỷ Ba trăm Chín triệu USD
200,000 USD = 4,618,000,000 vnd
Bốn tỷ Sáu trăm Mười tám triệu USD
500,000 USD = 11,545,000,000 vnd
Mười một tỷ Năm trăm Bốn mươi Năm triệu USD
1,000,000 USD = 23,090,000,000 vnd
Hai mươi Ba tỷ Chín mươi triệu USD
1 vnd = 0.000043 USD
2 vnd = 0.000087 USD
5 vnd = 0.000217 USD
10 vnd = 0.000433 USD
20 vnd = 0.000866 USD
50 vnd = 0.002165 USD
100 vnd = 0.004331 USD
200 vnd = 0.008662 USD
500 vnd = 0.021654 USD
1,000 vnd = 0.043309 USD
2,000 vnd = 0.086618 USD
5,000 vnd = 0.216544 USD
10,000 vnd = 0.433088 USD
20,000 vnd = 0.866176 USD
50,000 vnd = 2.165 USD
Hai phẩy Một Sáu Năm Bốn Ba Chín Năm Tám Bốn Hai Ba Năm Sáu USD
100,000 vnd = 4.331 USD
Bốn phẩy Ba Ba Không Tám Bảy Chín Một Sáu Tám Bốn Bảy Một Hai USD
200,000 vnd = 8.662 USD
Tám phẩy Sáu Sáu Một Bảy Năm Tám Ba Ba Sáu Chín Bốn Hai Bốn USD
500,000 vnd = 21.654 USD
Hai mươi Một phẩy Sáu Năm Bốn Ba Chín Năm Tám Bốn Hai Ba Năm Sáu USD
1,000,000 vnd = 43.309 USD
Bốn mươi Ba phẩy Ba Không Tám Bảy Chín Một Sáu Tám Bốn Bảy Một Hai USD

Liên kết hữu ích